woensdag 13 januari 2016

13 januari - Niet alleen piramides

Deze laatste volle dag in Caïro heeft geheel verschillende onderdelen. Als eerste hoorden we uit de mond van Dr. Wageeh Mikhall over The Centre for Middle Eastern Christianity. Belangrijk om te beseffen is dat het christelijke geloof niet een Westerse religie is, maar is geboren in het Midden Oosten. Verder kunnen de mensen in deze regio de Bijbelse teksten makkelijker begrijpen omdat ze in hetzelfde gebied wonen. Ook hebben zij al veel langer met de Islam te maken dan de Westerse wereld. Over dit laatste punt horen we dat we met moslims relaties moeten aangaan, hen moeten respecteren en uitdagen. Verder zegt hij dat de islam door fanaten is gekaapt. Zij beledigen de islam het meest.


Hierna werden we getransformeerd tot toeristen en zijn we met taxi's naar Gizeh gegaan en de piramiden bekeken. Bijzondere bouwwerken uit eeuwenoude tijden waarbij het nog steeds onbekend is hoe ze gebouwd zijn.
Toch waren we niet alleen toeristen. We gingen samen met een student van het seminarie en onderwijl hebben we veel gesproken over de opleiding tot predikant en het zijn van predikant. 
Aan het einde van de middag zijn we geïnformeerd over de GZB-projecten in Egypte en over het werk van Willem-Jan de Wit in het seminarie. Aansluitend hebben we een eerste evaluatie gehad.


Voorafgaand aan het diner mogen Wim van Vreeswijk, Cees van Duijn en ik een bijdrage leveren aan het college missiologie van Sharif Salah. De twee collega's spraken over de Nederlandse kerk in het dorp en in de stad. Zelf sprak ik over de kerk in Egypte en wat mijn ervaringen en bevindingen daarvan zijn.

Na het diner zetten we de evaluatie voort. Iedereen deelt de ervaringen van deze reis en wat het vervolg kan zijn. Onder andere wordt de gastvrijheid genoemd en dat de bezochte gemeenten een hechte gemeenschap zijn. Ook wordt genoemd dat  het goed is wanneer de geschiedenis van de kerk in Egypte breder bekend is en dat dit een bijdrage kan leveren aan de kerk in Nederland. 

Na de dagsluiting gaan we nog één maal naar de fruitbar voor een glas mango-juice. Morgen vliegen we om 10.00 uur Egyptische tijd naar Nederland om daar om 14.00 uur te landen. Tien onvergetelijke dagen zijn dan voorbij.

dinsdag 12 januari 2016

12 januari - een missionaire dag

Deze dag staat in het teken van missiologie en de toekomst van de christelijke kerk in Egypte. Na de dagopening in de kapel waren er drie lezingen van docenten van het seminarie en één door medereiziger dr. Sjaak van den Berg; predikant-directeur van de IZB en gepromoveerd op Augustinus. 

Met dr. Sherif Salah spraken we over de missionaire uitdagingen in kleine Egyptische dorpen. Een belangrijk punt was dat zending niet is buiten je land, maar buiten je huis.
Over de Egyptische theoloog Matta Al-Miskin kwamen we in gesprek met dr. Hani Hanna. Hij plaatst Gods handelen in Christus niet in de tijd, maar als een gebeurtenis boven de tijd.


Dr. Atef M. Gendy sprak over de Egyptische christenheid in deze tijd. Basis van het gesprek waren de gebeurtenissen van de afgelopen 5 jaar. De Arabische lente en wat er op volgde. Hoe kan de kerk en een christen afzonderlijk staande blijven als een minderheid? Maar ook wat de kansen zijn voor de

kerk. Door het geven van zorg en onderwijs de mogelijkheid hebben om ook het Evangelie te verspreiden.
De laatste lezing van deze dag werd gegeven door Sjaak van den Berg. De lezing ging over wat Augustinus gezegd heeft over het leven en dat het een pelgrimage is.

Na de lunch zijn we in tweetallen naar één van de achterstandswijken van Caïro gegaan. Met Sjaak van de Berg was ik de gast van pastor John, terwijl Sarah meeging om te vertalen.


Pastor John werkt in de wijk Imbabe. Hij doet daar met  christenen Diaconaal werk en probeert er een gemeente te stichten. Het is fantastisch om te zien wat hij en vele broeders en zusters uit de wijk daar doen. Het is een wijk met grote armoede. Zij doen aan kinderopvang, hebben zondagsschool en clubs voor jongens en meisjes. Verder zijn er vrouwenbijeenkomsten en komt er zo nu en dan een medisch team. Het was zeer indrukwekkend om mee te maken. We hebben met elkaar gezongen en voor elkaar gebeden. Gebed dat zeer hard nodig is. Bidt u mee voor pastor John en deze geweldige groep mensen. Het gebed is dat zij officieel een kerk mogen worden en velen tot zegen mogen zijn.