woensdag 22 mei 2013

Woensdag 22 mei - Zürich en thuis

Woensdag 22 mei is de laatste dag in Israël. Tenminste van deze reis. Vandaag verlaten we om 9.30 uur het hotel en rijden allereerst naar Zikhron Ya'akov. Hier zullen we wat eten en drinken en het dorp uit 1882 bekijken. Om 11.30 zullen we dan naar de luchthaven Ben Goerion gaan. Het kan niet anders of de controle zal van een geheel andere orde zijn. Meer dan paspoortcontrole en door de douane.
We hopen te vliegen om 16.55 uur Israëlische tijd. Dit is in Nederland een uur eerder. Het vluchtnummer is LX 255. Deze hoopt om ongeveer 19.00 uur te landen op Zürich. De vlucht naar Amsterdam is gepland om 20.55 uur en duurt tot 23.30 uur. Voor we thuis zijn is het middernacht geweest en blijkt het geen 10-daagse, maar een 11-daagse reis te zijn geworden. Dit alles vanzelfsprekend onder voorbehoud. Of zoals we dit zeggen met Jacobus. Deo Volente.

Tot slot een foto van hetgeen we iedere morgen mochten nemen voor het ontbijt. Zo vertrokken we iedere dag met een volle maag en ook deze laatste dag. 
Verdere gegevens over deze dag hoop ik later te kunnen bijvoeg. In ieder geval tot nu bedankt voor het lezen en de belangstelling.


Inmiddels kan gezegd worden, dat iedereen weer veilig thuis is gekomen. Daar zijn we dankbaar voor. We hebben tijdens de reis ervaren, dat dit niet vanzelfsprekend is.

De terugreis begon met een bezoek aan Zikron Ya'aqov. Een dorpje uit 1882 en waar onze beide gidsen wonen. Het was goed om ook deze geschiedenis van Israël te leren kennen. Baron Rothschild heeft hier veel gedaan. Onder andere de bouw van de synagoge.

De gids lieten we hier achter en we zijn verder doorgereden naar het vliegveld Ben Goerion. 
Hier zijn we allereerst onderworpen aan een beveiligingscontrole. Vragen over de bagage en het scannen van de bagage stond op het programma. Aansluitend inchecken, de controle van de handbagage en door de douane. Op zich liep het allemaal vlot en we vermoedden, dat we al die veiligheidscontroles nu gehad hadden. 
De vlucht naar Zürich was meer dan prima en vol goede moed stapten we van boord om na een kort verblijf op het vliegveld door te vliegen naar Schiphol. Maar er was grote verbazing. Konden we op de heenreis zonder verdere controle door. Nu werden
we opnieuw gecontroleerd en werden enigen zelfs gefouilleerd. Ook moesten de flesjes drinken en blikjes, die onder andere in het vliegtuig gekregen zijn, afgegeven worden. Maar uiteindelijk kwam iedereen aan boord voor de laatste vlucht. 
En gelukkig van boord, zodat we in Amsterdam konden wachten op de koffers en vervolgens door konden gaan naar huis.
Het einde van een onvergetelijke reis.

dinsdag 21 mei 2013

Dinsdag 21 mei - Kapernaüm en Nazareth

Deze laatste volledige dag in Israël zijn we begonnen in
Kapernaüm. Het dorp waar Jezus is gaan wonen en waar onder andere Petrus woonde. Het is ook de plaats waar een hoofdman woonde, die bijgedragen had aan de bouw van de synagoge. Er werd bij Jezus dan ook op aan gedrongen om zijn slaaf te genezen. Deze hoofdman die geliefd was bij de bevolking, is mogelijk de reden, dat Kapernaüm niet meedeed met de opstand in het jaar 70.

Aansluitend aan Kapernaüm was het bezoek aan Tabgha. Dit is de plaats die herinnert aan de broodvermenigvuldiging. Vijf broden en twee vissen. Frappant is, dat in een Mozaïek slechts vier broden zijn weergegeven. De reden is een raadsel. 

De bedoeling was vervolgens om via de 65 naar Nazareth te gaan. Echter onderweg was er oponthoud. Een aantal auto's kon passeren. Onze bus mocht er van de politie niet meer langs. Zo stonden we vooraan, maar het uitzicht was niet mooi. Een man was onderuit geschoven met de motor. Zijn verwondingen waren geen prettig gezicht. Op www.planet.co.il is meer te zien. Onder andere foto's waar onze bus opstaat en Klaas den Uil. We moesten namelijk keren en daar is de chauffeur even bij geholpen.

Via een andere weg zijn we richting Nazareth gegaan. Al hebben we eerst in Kana gegeten. Een plaats waar Jezus het eerste teken deed en waar wij de eerlijkheid van mensen ervaren hebben.
In Nazareth zijn we allereerst gegaan naar Nazareth Village. Dit is een Bijbels openluchtmuseum. In alles is de eerste eeuw zichtbaar. Vooral door zaken die bij opgravingen daar gevonden  zijn, zoals een wijnpers. Verder was er veel uitleg, die direct verbonden werd aan de
bijbelse geschiedenis. Ook liepen er mensen die niet alleen gekleed waren als mensen uit de eerste eeuw, maar ook werkzaamheden deden uit die tijd. Zoals Jozef de timmerman en Hannah, die wol verwerkte tot draad. 

Natuurlijk hebben we in Nazareth ook de kerk van de Aankondiging bezocht. Deze kerk is gebouwd op de plaats waar volgens de traditie Maria van de engel Gabriël te horen kreeg, dat zij zwanger zou worden uit de Heilige Geest. Toen wij in de kerk waren, was het uitermate
rustig. Uiteindelijk waren we de enigen die er waren. Een bijzondere ervaring. Ook was het mogelijk om langs de vermoedelijke grot te lopen, waar Maria gewoond heeft. Toch hebben we hiermee de kerk nog niet gezien. Er is nog meer. 

Dat meer is, dat de kerk ook een bovenkerk heeft. Het maakt samen met de koepel, dat de kerk 49 meter hoog is. Het maakt het tot een bijzondere kerk. Na dit bezoek zijn we weer vertrokken naar het hotel in Tiberias. Daar hebben we een laatste gezellige avond voordat we morgen weer terugvliegen naar Nederland.

maandag 20 mei 2013

Maandag 20 mei - Caesarea, Akko

Deze dag stond in het teken van een aantal plaatsen rond de Middellandse Zee. Al was er
allereerst een kort bezoek aan Megiddo. Een plaats op een kruising van meerdere oude wegen en waar vele oorlogen zijn uitgevoerd. Openbaring noemt de plaats als Armagaddon en daar zal de laatste slag plaats vinden.
Vanuit Megiddo zijn we gegaan naar Caesarea. Een stad door Herodes de Grote gebouwd voor de keizer. Herodes had hier zelf een paleis met een zwembad.
Bijzonder is, dat er een steen gevonden is met de naam van Pontius Pilatus er op. Vanuit deze oude plaats wilden we gaan naar het kruisvaarders gedeelte, maar zover kwamen we niet. Want bij de overgang via het strand, viel de gids en naar later bleek, brak ze toen haar enkel. Het maakte dat de reis een andere wending kreeg. Er moest hulp gezocht worden en vervolgens wachten op een ambulance. Toen zij naar het ziekenhuis gebracht werd, zijn we zelf met de buschauffeur naar de bus gegaan. Inmiddels was er al contact geweest met de reisorganisatie in Israël, Travex. Zij zorgden ervoor, dat wij snel een andere Nederlands sprekende gids kregen. 
Vanuit Zikhron Ya'akov, waar we haar oppikten. Is de reis verder gegaan naar Haifa. Het gebied rond de Karmel. We hebben een mooi uitzicht gehad boven op de stad over de Perzische tuinen en de haven van Haifa. 

Het bezoek in Haifa was kort. Er wachtte een langer bezoek aan de kruisvaarders stad Akko. Op vele plaatsen in Israël is zichtbaar, dat de kruisvaarders
hier geweest zijn, maar in Akko helemaal. Al ligt ook veel onder de huidige plaats. Zoals een tunnel, die vanaf de stad naar de haven loop. Bijzonder is de herberg voor karavaanreizigers. Er is hier een trap voor paarden. Zijn staan boven gestald. 
Bij de avondsluiting hebben we onze namen op een kaart geschreven en tevens Elia van stal gehaald. We hebben namelijk gelezen over zijn handelen op de Karmel. Het is te lezen in 1 Koningen 18.
Morgen is al weer de laatste volledige dag in Israël. Het wordt een heilige dag. Kapernaüm, de kerk van de broodvermenigvuldiging en Nazareth. Woensdag is de terugreis.
  


zondag 19 mei 2013

Pinksterzondag 19 mei - Tiberias

Deze zondag was er 'gewoon' om 9.30 uur dienst. Pinksteren in Israël. Vanzelfsprekend was de Schriftlezing uit Handelingen 2:1-13. De kern van de prediking was, dat het met Pinksteren niet gaat om het feit, dat de discipelen in vreemde tongen spraken. Het bijzondere is, dat door Gods ingrijpen er gesproken wordt over Gods grote daden. Daden door Jezus Christus, Zijn kruisiging en sterven tot verzoening van al onze zonden. Daden aan Jezus Christus, Zijn opstanding uit de dood als eersteling van allen die geloven in Hem. 
De collecte was bestemd voor een evangelisatieproject van de IZB in Almelo. Meer info op toervoorhetgoededoel.nl. De opbrengst was  € 172,65.
Aansluitend aan de dienst was er gelegenheid tot koffie drinken in het naast ons gelegen hotel, dat van dezelfde keten is.

Vanavond zal er een zangdienst zijn. Na de lunch op 13.30 uur is een ieder vrij. Zwemmen in het zwembad of het meer van Galilea. Wandelen. Rusten. Tiberias in gaan. Een ieder maakt zijn eigen keuze. 


Zelf heb ik met een aantal de
graven bezocht van twee belangrijke joodse rabbi's. Eerst van rabbi Akiva ben Joseef (50-135). Een groot joods geleerde en mysticus, die een logische indeling van de wetten heeft gemaakt, zodat ze beter in te delen zijn. Het was bijzonder om te zien hoe zijn graf vereerd wordt. 
Het tweede graf was van Rambam. Rabbi Mozes ben Maimonides. Deze rabbi leefde in de 12e eeuw. Hij wordt gezien als belangrijkste Rabbijn na het Talmoedische tijdperk. 


Terug van dit alles bleek er
niet ver van het hotel brand te zijn. Een droog gedeelte tussen huizen brandde af. Of misschien wel beter gezegd: brandde schoon. 
Tijdens de zangdienst was het thema vuur. Dit sluit dus goed aan bij de brand. Als was het wel een ander vuur. Het vuur van de Geest wil niet verteren, maar heiligen. Daarbij zal het vuur van de Geest niet uitgeblust moeten worden. 
Als slot een foto van de zaal waar we de diensten en de avondsluitingen houden.


zaterdag 18 mei 2013

Zaterdag 18 mei - Qasr El Yahud en Beth-She'an

Deze zaterdag voor Pinksteren bracht ons als eerste bij Qasr El Yahud. De doopplaats bij de Jordaan. De plaats waar het
waarschijnlijker van is, dat Johannes daar doopte, dan bij Yardenit. Om meerdere redenen is deze plaats een bijzondere plek. Als eerste als doopplaats. Vervolgens ook, omdat het volk Israël in deze buurt de Jordaan overstak. Evenals David. Daarbij is Jordanië binnen handbereik. Evenals de berg Nebo. Vanuit de Bijbel hebben we hier gelezen over Johannes en zijn prediking. De kans is trouwens
groot, dat ook Jezus hier gedoopt is. Een mozaïek herinnert hier aan. Want toen Jezus uit het water steeg, daalde de Heilige Geest als een duif op Hem neer. Een mooie verwijzing naar het Pinksterfeest. 


Na het bezien hiervan zijn we doorgereden naar de opgravingen van Beth-She'an.
Tot een van de oudste steden van het land behoort deze stad, die door de Romeinen is gebouwd. Het kent onder andere een tempel, een cardo en een theater. Het amfitheater ligt net even buiten de stad.

Na het bezoek aan al de stenen, was de natuur aan de buurt. Dit vond plaats in Gan
Hashlosha. Een park rondom een warm waterbron, dat beter bekend staat met de Arabische naam Sachne. Door velen is hier in water van 28 graden gezwommen.
Tot slot brachten we een bezoek aan de berg der Zaligsprekingen. Het herinnert aan de Bergrede,
die Jezus hield en die beginnen met de zaligsprekingen. Het is te lezen in Mattheüs 5-7.


vrijdag 17 mei 2013

Vrijdag 17 mei - Yad Vashem en Bethlehem

Op deze dag hebben we als eerste een bezoek gebracht aan Yad Vashem. Het museum in Jeruzalem, dat gewijd is aan de holocaust. Wie de geschiedenis op
zich laat inwerken, kan alleen maar zwijgen. Er zijn geen woorden voor om te beschrijven wat zich heeft afgespeeld in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw.
Wel zijn er vragen. Vele vraagtekens. Hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom werd het toegelaten? Wie heeft dit kunnen bedenken? Waar was God in dit alles? Voor, tijdens en na die tijd. Moeilijke vragen. Wel heeft het mede aan de basis gestaan van de stichting van de staat Israël. Al zijn met deze opmerking nog lang niet alle vragen beantwoord. In de avondsluiting stond daarom Psalm 124 centraal. Hier wordt Israël opgeroepen om te zeggen, dat de Heere bij hen is geweest.

Verder zijn we deze dag gegaan naar het Israëlisch museum. Bijzonder was de maquette van de oude stad, die daar
staat. Het geeft een goed overzicht van de stad in de periode van de tweede tempel.
Ook is daar de Shrine of the book. Dit gebouw met als dak een deksel van een kruik, gaat over Qumran en de daar in 1947
gevonden dode zeerollen. Een kopie van de Jesajarol is uitgestald. Het origineel is tijdens de golfoorlog vervangen om beschadiging te voorkomen. 

 
Het verdere van deze vrijdag waren we in de
Palestijnse gebieden; Bethlehem. Hier ging onze gids niet met ons mee en kregen we een christelijke Palestijn als gids. Hij heette Abdu. Hij bracht ons eerst naar een restaurant en daarna naar de geboortekerk. Hier hebben we Stille nacht en Abba Vader gezongen.
Aansluitend stond de grot en de kapel op het programma, die herinneren aan de engelenzang op de velden van Efratha. Hier hebben we gezongen: Eer zij God in onze dagen. Dit bezoek was nog niet het einde van de dag, want graag wilde Abdu ons brengen naar de souvenirwinkel van een vriend van hem. Zo weten velen waar de souvenirs vandaan komen. 
Tot slot een blik op de afscheiding tussen Israël en de Palestijnse gebieden.


donderdag 16 mei 2013

Donderdag 16 mei - Klaagmuur en de tunnel van Hizkia

De dag begon vandaag bij de westelijke muur. Ook wel de Klaagmuur genoemd. Op maandag en donderdag vindt hier
het joodse gebruik van de Bar Mitswa plaats. Zo ook deze morgen. Altijd een bijzonder gebeuren. Feestelijk hoe jongens van 13 jaar ingewijd en ingelijfd worden. Tegelijk blijft alles wat hier gebeurt, indruk maken. Wel met dubbele gevoelens. 
Na dit alles zijn we gegaan naar de oude stad van David.
Eerst hebben we gekeken naar de reconstructie tot ruïne van wat mogelijk eens het paleis van David is geweest. Aansluitend zijn we verder afgedaald om bij de watergang te komen. 16 mensen zijn met de gids door de droge Kanaänitische tunnel gegaan.
De andere 16 door de natte tunnel van Hizkia. Een ware belevenis. Soms tot de enkels in het water en een enkele keer tot boven de knie. Algemeen was de overtuiging, dat er bij de uitgang een groepsfoto gemaakt moest worden. 
Deze mag op de blog dus niet ontbreken. Aansluitend is een bezoek gebracht aan de Haas promenade voor een uitzicht over Jeruzalem.

Na de lunch stond er een geheel ander onderdeel op het programma. Schatgraven of officieel archeologie. Meehelpen bij het zeven van de grond, die genomen is uit de Kidron vallei en die daar gedumpt is na islamitische werkzaamheid op de tempelberg.
Iedereen begrijpt, dat dit iets geheel anders is. De mooiste vondst was van Klaas den Uil. Een oor van een kruik uit de Tweede tempelperiode met vingerafdruk van de pottenbakker.


Na dit archeologische onderzoek hebben we tot slot gestaan bij de menorah, die bij de Knesset staat, het Israëlische parlement. Deze is geschonken door Engeland en heeft afbeeldingen uit de Joodse geschiedenis.
woensdag 15 mei 2013

Woensdag 15 mei - Massada en Dode Zee


De weersberichten waren vandaag slecht en dat was het eerst ook. Terwijl we naar de Dode Zee reden begon het te regenen. Voor 15 mei uitzonderlijk. Het regende zodanig, dat een wandeling door Wadi David niet door kon gaan.

Er was daar een oude synagoge uit de tweede eeuw, die hebben we plaatsvervangend bezocht. Verrassend was dat daar een boom stond waarvan de vrucht Sodomsappel heet. Het is een lege vrucht, zonder vruchtvlees.
Het volgende onderdeel was Massada. Een vesting op een bergplateau en gebouwd door Herodes de Grote. Belangrijk is de geschiedenis, die zich daar in 73 heeft afgespeeld.
De Zeloten hadden zich daar verschanst. De Romeinen hadden hen omsingeld. Om niet in handen van de Romeinen te vallen hebben 10 mannen al de anderen gedood. Vervolgens elkaar en de laatste doodde zichzelf. 
Na de maaltijd zijn we na de Dode Zee gegaan. Ook Zoutzee genoemd.


Voor de deelnemers een hele belevenis. Indrukwekkend. Zowel het drijven, als ook het modderbad. De foto's spreken voor zich.

Het was al met al een mooie dag om meegemaakt te hebben. Dankbaar voor hoe alles gelopen is.
dinsdag 14 mei 2013

Dinsdag 14 mei - Olijfberg en Via Dolorosa

Vandaag begonnen we boven op de Olijfberg. Een bekende plaats voor wie in Israël is geweest, want er is daar een geweldig uitzicht op de oude stad Jeruzalem. Bovenstaande foto spreekt boekdelen. Na enige uitleg door onze gids Wil Peled en het nemen van foto`s, zijn we naar beneden gelopen. Aan de voet van de Olijfberg ligt namelijk Gethsèmané. De plaats waar Jezus veel kwam met zijn discipelen en waar Hij verraden en gearresteerd is. Aansluitend heeft dus de chauffeur ons met de bus naar de Herodespoort gebracht. Lopend langs de muur, die vanaf 1527 gebouwd is kwamen we bij de Leeuwenpoort, die ook Stefanuspoort genoemd wordt. Hier zijn we de oude stad in gegaan. Allereerst naar de st. Annakerk. Een kerk met een bijzondere akoestiek.  Gedragen hebben we psalm 43:4 gezongen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Vervolgens was psalm 25:2 aan de beurt. Heer, ai, maak mij uwe wegen. Bij deze kerk ligt ook Bethesda.
De wandeling door de oude stad hebben we vervolgd via de Via Dolorosa. Overal staan langs deze route verwijzingen naar de kruisweg van Jezus. De weg eindigt in de Grafkerk, waar vermoedelijk Golgotha is en ook het lege graf.
Na dit bezoek hebben we falafel gegeten of shoarma. De dag hebben we vervolgd met een bezoek aan de zaal van het Laatste Avondmaal. Al is niet zeker of het hier geweest is. Ondertussen werd het al druk in Jeruzalem,
want door de joden wordt nu het wekenfeest (Pinksteren) gevierd. Vele gezinnen zijn op gegaan naar Jeruzalem. Door de Sionspoort zijn we gelopen naar de Jaffapoort. Even vrij voor souvenirs. Vervolgens zijn we met de bus richting het Arabisch busstation gegaan. Daar in de buurt is de graftuin, die we met elkaar bezocht hebben.
In het hotel hebben we gegeten en was het ook drukker door veel joden die de feestdag in het hotel doorbrengen. Na de avondsluiting over Psalm 84 was een ieder vrij.