zondag 19 mei 2013

Pinksterzondag 19 mei - Tiberias

Deze zondag was er 'gewoon' om 9.30 uur dienst. Pinksteren in Israël. Vanzelfsprekend was de Schriftlezing uit Handelingen 2:1-13. De kern van de prediking was, dat het met Pinksteren niet gaat om het feit, dat de discipelen in vreemde tongen spraken. Het bijzondere is, dat door Gods ingrijpen er gesproken wordt over Gods grote daden. Daden door Jezus Christus, Zijn kruisiging en sterven tot verzoening van al onze zonden. Daden aan Jezus Christus, Zijn opstanding uit de dood als eersteling van allen die geloven in Hem. 
De collecte was bestemd voor een evangelisatieproject van de IZB in Almelo. Meer info op toervoorhetgoededoel.nl. De opbrengst was  € 172,65.
Aansluitend aan de dienst was er gelegenheid tot koffie drinken in het naast ons gelegen hotel, dat van dezelfde keten is.

Vanavond zal er een zangdienst zijn. Na de lunch op 13.30 uur is een ieder vrij. Zwemmen in het zwembad of het meer van Galilea. Wandelen. Rusten. Tiberias in gaan. Een ieder maakt zijn eigen keuze. 


Zelf heb ik met een aantal de
graven bezocht van twee belangrijke joodse rabbi's. Eerst van rabbi Akiva ben Joseef (50-135). Een groot joods geleerde en mysticus, die een logische indeling van de wetten heeft gemaakt, zodat ze beter in te delen zijn. Het was bijzonder om te zien hoe zijn graf vereerd wordt. 
Het tweede graf was van Rambam. Rabbi Mozes ben Maimonides. Deze rabbi leefde in de 12e eeuw. Hij wordt gezien als belangrijkste Rabbijn na het Talmoedische tijdperk. 


Terug van dit alles bleek er
niet ver van het hotel brand te zijn. Een droog gedeelte tussen huizen brandde af. Of misschien wel beter gezegd: brandde schoon. 
Tijdens de zangdienst was het thema vuur. Dit sluit dus goed aan bij de brand. Als was het wel een ander vuur. Het vuur van de Geest wil niet verteren, maar heiligen. Daarbij zal het vuur van de Geest niet uitgeblust moeten worden. 
Als slot een foto van de zaal waar we de diensten en de avondsluitingen houden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten