zaterdag 18 mei 2013

Zaterdag 18 mei - Qasr El Yahud en Beth-She'an

Deze zaterdag voor Pinksteren bracht ons als eerste bij Qasr El Yahud. De doopplaats bij de Jordaan. De plaats waar het
waarschijnlijker van is, dat Johannes daar doopte, dan bij Yardenit. Om meerdere redenen is deze plaats een bijzondere plek. Als eerste als doopplaats. Vervolgens ook, omdat het volk Israël in deze buurt de Jordaan overstak. Evenals David. Daarbij is Jordanië binnen handbereik. Evenals de berg Nebo. Vanuit de Bijbel hebben we hier gelezen over Johannes en zijn prediking. De kans is trouwens
groot, dat ook Jezus hier gedoopt is. Een mozaïek herinnert hier aan. Want toen Jezus uit het water steeg, daalde de Heilige Geest als een duif op Hem neer. Een mooie verwijzing naar het Pinksterfeest. 


Na het bezien hiervan zijn we doorgereden naar de opgravingen van Beth-She'an.
Tot een van de oudste steden van het land behoort deze stad, die door de Romeinen is gebouwd. Het kent onder andere een tempel, een cardo en een theater. Het amfitheater ligt net even buiten de stad.

Na het bezoek aan al de stenen, was de natuur aan de buurt. Dit vond plaats in Gan
Hashlosha. Een park rondom een warm waterbron, dat beter bekend staat met de Arabische naam Sachne. Door velen is hier in water van 28 graden gezwommen.
Tot slot brachten we een bezoek aan de berg der Zaligsprekingen. Het herinnert aan de Bergrede,
die Jezus hield en die beginnen met de zaligsprekingen. Het is te lezen in Mattheüs 5-7.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten