dinsdag 12 januari 2016

12 januari - een missionaire dag

Deze dag staat in het teken van missiologie en de toekomst van de christelijke kerk in Egypte. Na de dagopening in de kapel waren er drie lezingen van docenten van het seminarie en één door medereiziger dr. Sjaak van den Berg; predikant-directeur van de IZB en gepromoveerd op Augustinus. 

Met dr. Sherif Salah spraken we over de missionaire uitdagingen in kleine Egyptische dorpen. Een belangrijk punt was dat zending niet is buiten je land, maar buiten je huis.
Over de Egyptische theoloog Matta Al-Miskin kwamen we in gesprek met dr. Hani Hanna. Hij plaatst Gods handelen in Christus niet in de tijd, maar als een gebeurtenis boven de tijd.


Dr. Atef M. Gendy sprak over de Egyptische christenheid in deze tijd. Basis van het gesprek waren de gebeurtenissen van de afgelopen 5 jaar. De Arabische lente en wat er op volgde. Hoe kan de kerk en een christen afzonderlijk staande blijven als een minderheid? Maar ook wat de kansen zijn voor de

kerk. Door het geven van zorg en onderwijs de mogelijkheid hebben om ook het Evangelie te verspreiden.
De laatste lezing van deze dag werd gegeven door Sjaak van den Berg. De lezing ging over wat Augustinus gezegd heeft over het leven en dat het een pelgrimage is.

Na de lunch zijn we in tweetallen naar één van de achterstandswijken van Caïro gegaan. Met Sjaak van de Berg was ik de gast van pastor John, terwijl Sarah meeging om te vertalen.


Pastor John werkt in de wijk Imbabe. Hij doet daar met  christenen Diaconaal werk en probeert er een gemeente te stichten. Het is fantastisch om te zien wat hij en vele broeders en zusters uit de wijk daar doen. Het is een wijk met grote armoede. Zij doen aan kinderopvang, hebben zondagsschool en clubs voor jongens en meisjes. Verder zijn er vrouwenbijeenkomsten en komt er zo nu en dan een medisch team. Het was zeer indrukwekkend om mee te maken. We hebben met elkaar gezongen en voor elkaar gebeden. Gebed dat zeer hard nodig is. Bidt u mee voor pastor John en deze geweldige groep mensen. Het gebed is dat zij officieel een kerk mogen worden en velen tot zegen mogen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten