woensdag 6 januari 2016

6 januari - Koptische kerk


Als groep predikanten zijn we vandaag met Willem Jan de Wit, die woont en voor de GZB ook werkt in Caïro, door islamitische en Koptische gedeelten van de stad geweest. Een uitzonderlijke stad doordat er enorm veel te zien is. Dit betreft niet alleen de historie, zowel Koptisch als islamitisch. Ook het hedendaagse leven is bijzonder en geeft tot nadenken.


Vandaag is het 29 Kiakh, een dag die staat in het teken van de viering van het Koptisch kerstfeest in de Koptisch-orthodoxe Kathedraal van Caïro. Maar eerst een klein stukje islamitisch Caïro. We brachten een bezoek aan de moskee van Ibn Tulun. Dit is een moskee uit de 9e eeuw.

Daarna reden we door de stad en kwamen in een bijzondere wijk. Ik doel op de wijk Manshiyit Nasser. De afvalophalerswijk. Een wijk waar christenen wonen die het huisvuil uit heel de stad
ophalen en in de wijk loodsen en op straat sorteren. Het varken is de reden waarom moslims hier niet in de meerderheid zijn, terwijl zij veruit de meerderheid zijn in Caïro. Het varken, dat een alleseter is, is voor een moslim een onrein dier. Tegelijk is het blijkbaar handig dat wat eetbaar is tussen het afval opgegeten wordt, voordat het afval gesorteerd wordt. In de wijk hebben wij trouwens geen varkens gezien behalve aan het spit.
Het geheel laat een samenleving zien die niet voor te stellen is. Kleine pick-up trucks vol met karton of plastic en mensen die dit sorteren. Wij zullen het betitelen als armzalig. Toch geven de mensen die indruk niet. Het zijn geen bedelaars maar hard werkende mensen. Ze zien er ook niet onverzorgd uit. Ze doen enkel hun werk.
Het zijn dus voornamelijk koptische christenen die dit doen. Kopten met een eigen kerk die achter de wijk te vinden is. Deir Samaan (rotskerk). Een unieke kerk met een bijzonder verhaal omdat de traditie leert dat de berg, waar tegen de kerk is geplaatst, verplaatst is op grond van het geloof van Simon de schoenmaker. Dit na aanleiding van een uitdaging op grond van Mattheüs 17:20. De patriarch werd uitgedacht om dit Bijbelvers te bewijzen. Een engel wees hem op Simon. Een man met één oog en een letterlijk geloof. Door zijn geloof moet de berg drie kilometer verplaatst zijn, waarbij zelfs de zon onder de berg door te zien was.
Voorop staat dat het een mooi verhaal is. Maar het is meer dan dit. Het geeft tegelijk de kracht aan van de Koptische kerk binnen de Egyptische context. De kerk weet zich staande te houden. Ook al bestaat de kerk uit mensen die een minderheid zijn en die in een deplorabele situatie leven.

Aansluitend vertrokken we naar de koptische wijk. We brachten de bezoek aan Fort Babylon, de Hangende kerk, de Sint-Joriskerk de Sint Sergouskerk en de Ben Ezra-synagoge.
Aansluitend bezochten we het koptisch museum.
Dat de kopten op een ander moment kerst vieren dan wij gewoon zijn, komt omdat wij overgegaan zijn van de juliaanse kalender naar de gregoriaanse. Het gevolg was dat er 10 dagen geschrapt werden en wel van 5 tot 14 oktober. Hierdoor komt het dat ons kerstfeest eerder gevierd wordt dan in Egypte waar de alexandriaanse kalender gehandhaafd bleef die voorheen gelijk liep met de juliaanse kalender. Want 29 kiakh viel gelijk met 25 december. Dat het nu iets meer is dan 10 dagen komt omdat de Egyptische kalender werkt met een haar van 365 dagen en 6 uur en zo ieder jaar iets meer dan 11 minuten afwijkt.'s Avonds hebben we eerst gegeten bij sandwich restaurant Mo'men en zijn vervolgens naar de Koptisch-orthodoxe kathedraal gelopen. Hier begon om 22.00 uur de kerstviering.
Dat de Koptische kerk vooralsnog staande blijft, blijkt uit de hoogwaardigheidsbekleders die 's avonds aanwezig zijn bij het Koptisch kerstfeest. Waaronder president El-Sisi. Als genodigden mochten we dit ervaren tijdens de kerstnachtdienst die tot 24.00 uur duurde.
Hier is het kerst en daarom wens ik u vanuit Caïro een gezegend kerstfeest met de wens dat ook u staande mag blijven in het geloof. Ook wanneer de meerderheid heel anders in het leven staatGeen opmerkingen:

Een reactie posten