vrijdag 8 januari 2016

8 januari - Koptisch klooster

Deze vrijdag is er een bezoek gepland aan twee koptische kloosters. Het Sint Paulusklooster en het Sint Antoniusklooster. Beide kloosters liggen bij de Rode Zee. Ongeveer 3 uur rijden vanaf Caïro en onderling liggen ze op ruim een uur rijden van elkaar.

Sint Antoniusklooster
Sint Anthonius was een rijke wees. Om een lang verhaal kort te maken. Hij heeft alles achtergelaten. De wereld verzaakt. Om in volledige rust het leven met God door te brengen. Veel rust kreeg hij op den duur niet. Hij merkte nadrukkelijk dat hij aangevochten werd door de duivel. Ook waren er tal van mensen die hem opzochten om hem om raad te vragen.
Het leven van Anthonius is opgetekend door Athanasius. Dit boekje is vertaald door Hiëronymus en is zo verspreid in de Westerse wereld.
 

Bij het bezoek aan het klooster bezochten we als eerste de grot van Athanasius. Een serieuze klim die menigeen naar adem deed snakken. Maar meer dan de moeite waard. In alle rust zaten we met ons achten in de grot en hebben gebeden voor Egypte, de kerken in Egypte, het Evangelisch Theologisch Seminarie en het werk van de GZB.

Aansluitend kregen we door monnik David een rondleiding door het klooster,  dat gebouwen kent uit de 6e eeuw. De monnik was niet erg spraakzaam en sprak slechts de noodzakelijke woorden. Vragen stellen was er  niet bij.
In het restaurant van het klooster hebben we gegeten en zijn daarna naar het klooster van Sint Paulus gegaan.


Sint Paulusklooster
Sint Paulus was een woestijnkluizenaar. De legende vertelt dat hij hier voorafgaand een geschil had met zijn broer. Onderweg naar de rechter zag hij een dode man. Hij realiseerde zich dat hij net als deze man niets zou kunnen meenemen. Hij verliet zijn broer en verbleef drie dagen op de begraafplaats in Alexandrië. Na drie dagen moet hij door God opgepakt zijn en gebracht in de woestijn bij de Rode zee. Daar waar nu het klooster is. De legende zegt, dat hij brood at dat raven hem brachten. Elke dag een half brood. Toen hij oud geworden was, brachten de raven op een dag een heel brood. Die dag kreeg Paulus bezoek van Antonius. Ook hij was een woestijnkluizenaar. Het was op de dag van het sterven van Paulus. Het verhaal gaat dat twee leeuwen zijn graf hebben gegraven.
De kerkvader Athanasius heeft het levensverhaal van Antonius opgeschreven. Hiëronymus heeft het vertaald in het Latijn. Hierdoor verspreidde het snel in de Westerse samenleving.


In het klooster hebben we een goede rondleiding gehad van monnik Anba Scheiros.
Vijf jaar woont hij nu in het klooster. Hiermee is zijn oude leven voorbij. Al komt zijn familie één keer in de vijf maanden op bezoek. Bij zijn intrede was er een ritueel dat het einde van zijn oude leven markeerde. Een soort deksel van een doodskist bedekte hem en gebeden, die normaal bij een dode uitgesproken worden, werden toen uitgesproken.
Met Anba Scheiros hebben we uitgebreid gepraat onder het genot van wat fris. Hij beantwoorde al onze vragen. Het maakte het tot een onvergetelijk bezoek. Was daardoor de terugreis van drie uur gevoelsmatig korter? Of kwam het toch door de hot chocolat die we nuttigden in een resort aan de Rode Zee?


Zaterdag ga ik met de trein naar een plattelandsgemeente in de provincie Minya. Daar hoop ik zondags twee keer te preken. Maandag keren we terug naar Caïro om intrek te nemen in het Evangelisch Theologisch Seminarie. Dinsdag en woensdag zullen studiedagen worden met de docenten en studenten aan het seminarie. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten